Kontakt

Komunikat dotyczący stanowiska Głównego Inspektora Pracy, w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

Informacja Główny Inspektor Pracy

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu
ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-18-82-876
REGON: 830406490
Rachunek bankowy:
89 9434 0002 2001 1045 0270 0001
(Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu)

 

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku w godz.: 700  1900

Rejestracja:15 822 50 20

Rejestracja osobista:
od poniedziałku do piątku: 800 do 1200

Rejestracja telefoniczna:
od poniedziałku do piątku: 900 do 1200

 

Kierownik:502 921 315

Telefony:

Centrala:15 822 50 20

Parter:
Księgowość:                         wewn. 23
Rejestracja:wewn. 10
Gab. Wizyt
Fizjoterapeutycznych :wewn. 22
Gab. Masażu:wewn. 32
Gab. Fizykoterapii:wewn. 31
Gab. Rehabilitacji:wewn. 12

I piętro:
Gab. Rehabilitacji dzieci:wewn. 26
Gab. Medycyny pracy:wewn. 29
Gab. Masażu dzieci:wewn. 30

II piętro:
Gab. Kierownika:wewn. 11
Gab. Fizykoterapii:wewn. 21
Gab. Rehabilitacji:wewn. 19
Gab. Masażu:wewn. 33

Fax:15 822 36 03
e- mail:  sporl@rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl
m.nowak@rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl