Współpraca

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej prowadzi współpracę z instytucjami, w tym z urzędami pracy i placówkami oświatowymi. Zakres tej współpracy obejmuje realizację zadań wynikających z bieżącej działalności Ośrodka w postaci organizacji staży czy praktyk studenckich. Placówka stwarza stażystom oraz studentom warunki i okazję do nabywania nowych umiejętności i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Ośrodek jest partnerem medycznym sieci Polmed S.A., Luxmed. W ramach pakietu ubezpieczenia zdrowotnego, pacjenci mają możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w krótkim terminie.

SPORL pozostaje w długoletniej współpracy z Siarką Tarnobrzeg S.A. sekcja piłki nożnej, a także działa w ścisłej korelacji z Urzędem Miasta Tarnobrzega.