Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji. Działania z zakresu rehabilitacji są wspomagane terapią: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zajęciową.

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (przede wszystkim z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym w szczególności kierowane są osoby:

  • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego,
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego,
  • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
  • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
  • z zespołami aberracji chromosomów (w tym zespołem Downa),
  • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń. Jej realizacja jest uzależniona od wieku i potrzeb dziecka.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej
  lub
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pediatry)

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym obejmuje w szczególności:

  • poradę lekarską,
  • świadczenia z zakresu psychologii / psychoterapii,
  • świadczenia z zakresu logopedii,
  • zabiegi z zakresu fizykoterapii,
  • indywidualne zajęcia dostosowane do stanu klinicznego dziecka,
 • zajęcia grupowe, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 – ro dzieci.

W ramach rehabilitacji dzieci przyjmuje:
lek. med. Ewa Marszałek (specjalista neurologii dziecięcej)

Personel:

Krzysztof Babula (st. asystent fizjoterapii)
Alicja Furmanek (pedagog)
Agata Iwańska (asystent fizjoterapii)
Magdalena Krzyżanowska (psycholog)

Ewa Lipiec – Salamucha (logopeda)
Anna Lis (st. asystent fizjoterapii)
Iwona Radoń (st. asystent fizjoterapii)