Zamówienia publiczne

Na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych terminem zamówienia publiczne (kontrakty publiczne) określa się wszelkiego rodzaju odpłatne świadczenia umowne niepieniężne zamawiane przez jednostki sektora publicznego lub wyjątkowo przez inne podmioty celem realizacji zadań publicznych.
Świadczenia stanowiące przedmiot zamówień publicznych dzieli się na trzy podstawowe odmiany, tj.:
  • dostawy,
  • usługi,
  • roboty budowlane.

Zamówienie publiczne jest uwarunkowane wystąpieniem łącznie trzech przesłanek:

  • odpłatności umowy cywilnoprawnej,
  • przedmiotu umowy: dostawa, usługa, robota budowlana,
  • stron umowy: zamawiający i wykonawca.

Przetargi