O Nas

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”
 Święty Jan Paweł II

 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej (SPORL) to zakład opieki zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Targowej 4 w Tarnobrzegu. Funkcjonuje od 1999 roku i jest to największa tego typu placówka w okolicy. W latach 1999 – 2011 kierownikiem Ośrodka był mgr Zdzisław Strumiński. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Zarządzeniem nr 391/2011 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 29.12.2011 roku, na stanowisko kierownika placówki została powołana mgr Marta Nowak.

Istotą działania SPORL jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu: rehabilitacji dorosłych i dzieci, medycyny pracy oraz profilaktyki. Ośrodek dysponuje gabinetami: fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, lekarskim, psychologa, pedagoga, logopedy. Posiada także salę gimnastyczną. Oferuje szeroki zakres usług rehabilitacyjnych kierowanych do wszystkich osób, niezależnie od ich wieku i stopnia sprawności fizycznej. Dziennie z zabiegów w Ośrodku korzysta blisko 500 pacjentów, w tym około 30 niepełnosprawnych dzieci.

Ośrodek znajduje się w centrum Tarnobrzega. Obszar jego działalności obejmuje miasto i okoliczne gminy. Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 1057m2. Na przestrzeni lat przeszedł szereg remontów i modernizacji. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych na zewnątrz i wewnątrz obiektu, wyposażony w podjazd i windę.

SPORL dba o ciągły rozwój i jakość oferowanych usług. Zatrudnia profesjonalną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, stale doskonalącą swoje umiejętności i zgłębiającą posiadaną wiedzę, a także ma do dyspozycji nowoczesną aparaturę.

Przedmiot działalności Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu stanowi udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:

  • badań i konsultacji leczniczych,
  • wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych,
  • udzielania porad specjalistycznych,
  • działań profilaktycznych,
  • uczestnictwa w kształceniu osób przygotowujących się do zawodu medycznego.

SPORL prowadzi swoją działalność poprzez współpracujące ze sobą komórki
organizacyjne: