Kinezyterapia

Kinezyterapia – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawę tej dziedziny fizjoterapii stanowią ćwiczenia ruchowe. Kinezyterapię stosuje się w:

  1. schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu,
  2. w zespołach bólowych kręgosłupa,
  3. po zabiegach operacyjnych,
  4. po udarach mózgu,
  5. po zawale,
  6. w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

Metody kinezyterapeutyczne