Zabiegi lecznicze

W naszym Ośrodku realizowane są:

  1. Fizykoterapia,
  2. Kinezyterapia (ćwiczenia),
  3. Masaż leczniczy.

W celu ustalenia terminu wizyty fizjoterapeutycznej należy zgłaszać się ze skierowaniem do rejestracji SPORL.

Zabiegi z zakresu fizykoterapii realizowane w naszym Ośrodku:

  1. prądy diadynamiczne (DD, prądy Bernarda),
  2. prądy interferencyjne (Nemeca),
  3. prądy galwaniczne,
  4. jonoforeza,
  5. przezskórna stymulacja elektryczna (TENS),
  6. elektrostymulacja,
  7. prądy Kotza (stymulacja rosyjska),
  8. prądy impulsowe Traberta,
  9. laseroterapia,
  10. magnetoterapia,
  11. diatermia krótkofalowa impulsowa (Terapuls),
  12. promieniowanie podczerwone (IR),
  13. ultrafonoforeza (ultrasonoforeza, sonoforeza),
  14. kąpiel wirowa (masaż wirowy),
  15. krioterapia (ciekły azot, lub dwutlenek węgla),
  16. elektrostymulacja stymulatorem Compex.

Zabiegi z zakresu kinezyterapii wykonywane w naszym Ośrodku:

  1. ćwiczenia bierne wykonywane manualnie,
  2. ćwiczenia bierne redresyjne,
  3. ćwiczenia czynno – bierne,
  4. ćwiczenia wspomagane,
  5. ćwiczenia czynne wolne,
  6. ćwiczenia czynne w odciążeniu,
  7. ćwiczenia izometryczne,
  8. ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
  9. ćwiczenia izotoniczne,
  10. mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa,
  11. mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa,
  12. mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
  13. ćwiczenia oddechowe,
  14. ćwiczenia równoważne,
  15. ćwiczenia sprawności manualnej,
  16. ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne,
  17. ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe,
  18. ćwiczenia koordynacji ruchowej,
  19. poizometryczna relaksacja mięśni,
  20. pionizacja czynna,
  21. nauka chodu,
  22. ćwiczenia używana protez i aparatów ortopedycznych,
  23. nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym,
  24. stretching mięśni lub ścięgien,
  25. stretching powięzi,
  26. Kinesiology Taping (plastrowanie dynamiczne).

Zabiegi z zakresu masażu leczniczego wykonywane w naszym Ośrodku:

 1. masaż klasyczny,
 2. masaż limfatyczny (drenaż limfatyczny),
 3. masaż sportowy,
 4. masaż mechaniczno – wibracyjny (Aquavibron).

Fizjoterapeuci wykonujący zabiegi fizjoterapeutyczne:

Urszula Barańska (st. fizjoterapeuta)
Maria Dobrowolska (st. fizjoterapeuta)
Mariusz Grabias (st. asystent fizjoterapii)
Małgorzata Jędrzejewska – Maj (st. technik masażysta)
Urszula Jurczak (st. fizjoterapeuta)
Patrycja Karbowniczak (fizjoterapeuta)
Lucyna Kozioł (st. fizjoterapeuta)
Karolina Machniak (asystent fizjoterapii
)
Małgorzata Madej (st. technik masażysta)
Izabela Mazoń (st. fizjoterapeuta)
Katarzyna Mikuszewska-Rydzik (asystent fizjoterapii)
Tomasz Modzelewski (mł. asystent fizjoterapii)
Marzanna Niedzielska (st. fizjoterapeuta)
Alicja Śliwa (asystent fizjoterapii)
Damian Staszczyk (st. asystent fizjoterapii)
Małgorzata Sroczyńska (st. fizjoterapeuta)
Teresa Tarka (mł. asystent fizjoterapii)
Sylwia Wikiera (mł. asystent fizjoterapii)
Marzena Wojciechowska (st. fizjoterapeuta)
Iwona Zarzycka (st. fizjoterapeuta)
Mirosław Zgadzaj (st. fizjoterapeuta)