RODO

Administratorem danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
ul. Targowa 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822-50-20
email: m.nowak@rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl


Inspektorem Danych osobowych jest:
Katarzyna Mikuszewska, tel. 15 822 50 20
email: iod@rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl

Druk do pobrania