Aktualności


„Budowa windy przy budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Rehabilitacji leczniczej w Tarnobrzegu”
dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego.

http://rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2021/08/Informacja-Budowa-Windy-SPORL.pdf


Komunikat dotyczący stanowiska Głównego Inspektora Pracy, w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

Informacja Główny Inspektor Pracy