Fizjoterapia ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna obejmuje realizację zabiegów leczniczych w cyklu terapeutycznym 10 dni zabiegowych, poprzedzonych wizytą fizjoterapeutyczną.  Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie straci ważność, jeśli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia.

Fizykoterapia

Kinezyterapia

Masaż leczniczy