Sponsorzy i Przyjaciele

Ośrodek informuje, że na podstawie Statutu SPORL jest uprawniony do otrzymywania darowizn z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uprzejmie zachęcamy potencjalnych darczyńców i sponsorów do przekazywania wpłat               na dane:
Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg,
nr rachunku bankowego: 35 9434 0002 2001 1045 0270 0003
(Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu).

List do sponsorów

 

* Lista Sponsorów i hojnych Przyjaciół SPORL *

 

http://www.miwax.pl

 

PPHU MIWAX Tarnobrzeg

 

www.zchsiarkopol.pl

 

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg sp. z o.o.

 

siarkopol.pl

 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w likwidacji Tarnobrzeg

 

Art plus

 

Art Plus Meble w Tarnobrzegu